کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری،  چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ - اسپنسر جانسون

۳,۰۰۰ تومان

خرید

چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ - اسپنسر جانسون

دانلود بخشی از کتاب الکترونیک

مشخصات

ناشر تعداد صفحه حجم فایل موضوع امتیاز بازدید
شادن پژواک 49 2 - 0 از 0 رای 13116

توضیحات

 چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ - اسپنسر جانسون

شیوه ای شگفت انگیز برای تغییر در کار و زندگی

در این داستان، چهار موجود خیالی به تصویر کشیده شده اند. دو آدم کوچولو با نامهای هِم و هاو و دو موش با نامهای اسنیف و اسکاری  که هر یک ابعاد پیچیده و ساده ما را فازغ از سن، جنسیت، نژاد و ملیت نشان میدهند. گاهی ما ممکن است مانند اسنیف عمل کنیم، او خیلی سریع تغییر می کند، یا مانند اسکاری باشیم که خیلی زود وارد عمل می شود.

شاید مثل هم باشیم که  تغییرات را انکار می کند و زمانی که احساس کند تغییرات منجر به اتفاق بدی می شوند، در برابر آن مقاومت دارد یا مانند هاو که وقتی فکر میکند تغییرات منجربه نتیجه خوبی می شوند سریع خود را با آن سازگار میکند. 

ما از هر بعد وجودی خود که استفاده کنیم، اشتراکاتی با دیگران داریم و نیاز داریم تا راه خود را در این پیچ و خم پیدا کنیم، موفق بشویم زمانهای تغییر را بشناسیم. 

شما می توانید زندگی نامه کامل اسپنسر جانسون را همین جا در سایت رسابوک مطالعه کنید. 

ارسال پیام