کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، اثربخشی آموزش

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

اثربخشی آموزش

مشخصات

سخنران مترجم گوینده ناشر زمان کل حجم فایل موضوع امتیاز بازدید
جف تویستر فریبا سبز چمنی حامد بیطرفان شادن پژواک 00:47:30 374 - 0 از 0 رای 82

توضیحات

اثربخشی آموزش

بهبود یادگیری و عملکرد

نرخ بازگشت سرمایه در یادگیری را مشخص کنید. روش ارزیابی اینکه آیا اهداف آموزشی در سازمان شما محقق می شوند یا خیر را بیاموزید. در این دوره، جف تویستر چندین مدل محبوب برای تعیین اثربخشی کلاس ها و دوره های آموزشی را بررسی می کند و چهارچوب کاری مناسب برای اعمال این مدل ها در اختیار شما قرار می دهد. 

این چهارچوب موارد زیر را نیز در برمی گیرد: ایجاد استراتژی ارزیابی، جمع آوری داده های سنجشی، و ارائه توصیه های مناسب برای بهبود دوره های آموزشی. در این دوره مدل کرکپتریک، روش نرخ بازگشت سرمایه فیلیپس و روش بررسی موردی موفقیت برینکرهاف و همچنین روش های جایگزین مانند تحلیل پیشگویانه کاملاً مورد بحث قرار می گیرند. 

با استفاده از این ابزارها اطلاعات لازم برای اعتباربخشی به استراتژی آموزشی فعلی تان را به دست می آورید. همچنین می توانید پیشنهادات مبتنی بر داده در جهت پیشرفت دوره ارائه کنید که متناسب با نحوه ی یادگیری واقعی شرکت کنندگان در کلاس مطرح می شوند.

برنامه های ارزیابی، گزارشات، چک لیست ها و کاربرگ های نمونه ای که می توانید جهت ارزیابی برنامه توسعه کارکنان خود از آنها استفاده کنید، در فایل های تمرینات این دوره گنجانده شده اند.

ویدئوهای مشابه

ارسال پیام