کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، بهبود مهارت‌های ارتباطی

۵,۰۰۰ تومان

خرید

بهبود مهارت‌های ارتباطی

مشخصات

سخنران گوینده ناشر زمان کل حجم فایل موضوع امتیاز بازدید
تاد دوت محسن زرآبادی پور شادن پژواک 00:14:15 112 - 5 از 1 رای 108

توضیحات

بهبود مهارت‌های ارتباطی

افزایش توانمندی‌های بالقوه

در این دوره‌ی کوتاه، تاد دِوِت رازهایش برای توسعه و استفاده از مهارت ارتباطی را به اشتراک میگذارد تا بتوانید وظایف بیشتری را در محل کار انجام بدهید. او از شما می خواهد تا نگاهی به فرمول موفقیت در کار بیندازید و بگویید تعریف "موفقیت" در محل کار شما چیست؟ وقتی درک بهتری از چشم انداز اجتماعی و عملکرد مهارت ارتباطی پیدا کردید، میتوانید به وضعیت خود رسیدگی کرده و برنامه ای عملی را برای بهبود مهارت ارتباطی تان تدوین کنید. 

ویدئوهای مشابه

ارسال پیام