محدودیت های تان را بشناسید - برایان تریسی - کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

محدودیت های تان را بشناسید - برایان تریسی - کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

محدودیت های تان را بشناسید

 

برایان تریسی

 

کتاب صوتی مدیر برجسته باشید 

 

این یکی از مهم ترین مفاهیم در مدیریت مدرن است. تئوری محدودیت ها می گوید بین شما و هر هدفی که می خواهید به آن برسید، محدودیت خاصی هست که سرعت دستیابی تان به هدف، به آن بستگی دارد. معمولاً به این محدودیت گلوگاه یا انسداد می گویند. گاهی می توان این محدودیت را مثل عامل بازدارنده ای دید که بین جایی که هستید و جایی که می خواهید برسید قرار گرفته است. مثلاً اگر می خواهید حجم فروش تان را اضافه کنید، تعداد مشتری هایی که به کسب و کارتان جذب می کنید محدودیت اساسی است؛ شاید هم نوع مشتری هایی که جذب می کنید محدودیت اساسی باشد، یا شاید وفاداری مشتری هایی که جذب می کنید محدودیت اساسی باشد، شاید هم محدودیت، تعداد فروش های مجدد و معرفی هایی باشد که از مشتری هایی که جذب می کنید نصیب تان می شود. درهر کدام از این حالت ها یک راه کار و استراتژی متفاوت لازم است تا این محدودیت را برطرف کند. 

 

محدودیت ها از قانون 20/80 تبعیت می کنند. ٪80 محدودیت ها بر سر راه دست یابی شما به هدف های شخصی یا کاری تان، درون شما یا سازمان تان است و فقط ٪20 بیرونی هستند. و این فرق بین مدیران با کارایی بالا و مدیران با کارایی پایین است: مدیران با کارایی بالا همیشه با نگاه کردن به درون شروع می کنند؛ با نگاه کردن به کارمندان شان، ساختار سازمانی شان، محصول شان، خدمات شان، روند کاری شان، تبلیغات شان، فروش شان، بازاریابی شان و اینطور موارد. از طرف دیگر مدیران درجه دو همیشه مشکلات درونی شان را به گردن محدودیت های بیرونی می اندازند؛ ولی به ندرت مساله این است. 

 

یک سؤال از شما دارم: "کدام محدودیت است که اگر بتوانید کاملا برطرف کنید، می تواند بیشتر از هر چیز دیگری به شما کمک کند که سریع تر به سمت هدف تان حرکت کنید؟". جواب تان به این سؤال هرچه هست، همین امروز شروع کنید به متمرکز کردن تمام انرژی تان روی کاهش این محدودیت. همین به تنهایی می تواند تمام آینده ی کسب و کارتان را عوض کند. 

 

مجموعه کتاب های صوتی برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش

 

کاری جدید از شادن پژواک

 

        

اشتراک گذاری:

پیامها