رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


بیشترین تلاش را روی خودتان بگذارید - جیم ران - کتاب صوتی نگرانی های زندگی

بیشترین تلاش را روی خودتان بگذارید - جیم ران - کتاب صوتی نگرانی های زندگی

بیشترین تلاش را روی خودتان بگذارید

جیم ران

کتاب صوتی نگرانی های زندگی 

ترکیب واقعیت¬، ایمان و عمل معجونی می¬سازد که لازمۀ پیشرفت شخصی است. عمل، ترس را فراری می¬دهد. در عبارتی چنین آمده است: « ای کاهلان! مورچه¬ها را نظاره کنید، به روش زندگی آنها دقت کرده و خرد پیشه کنید.» پیشنهاد بدی نیست، مطالعۀ مورچه¬ها. آنها در تابستان چه می¬کنند که آمادۀ زمستان شوند؟ این درسی است برای زندگی و بقا. شادی، ثروت، آرامش، امنیت، موفقیت، ایمنی، دوستی، پاداش، ثمره¬ها، و تمام دستاوردهای آدمی همگی حاصل رشد پیوستۀ توانایی در فهم و ادارۀ فصل¬های گذران است.

و حالا درست برمی¬گردیم به مضمون اصلی تمام فعالیت¬های¬مان، یعنی رشد خود. یاد بگیرید که بیشترین وقت و تلاش را بر روی خودتان صرف کنید. کلید موفقیت در اقتصاد یا سلامتی روان، رشد خود است. وقتی شما با هدف بهتر شدن تغییر می¬کنید، در واقع، به رشد خود مشغولید. ارزش شما در بهتر شدن شماست. و در این روند، تنها متغیر خود شمایید. پس می¬توان گفت این حرف خوبی است: «شما نمی¬توانید فقط مثبت باشید. شما نمی¬توانید فقط با اعتماد به نفس باشید. شما نمی¬توانید فقط ایمان باشید. ولی اعتماد به نفس و ایمان و شهامت و قوت قلب می¬توانند با هم بر نگرانی و ترس چیره شوند.»

نیروهای جسمانی و عاطفی همیشه در کارند. یکی در این میان برنده و فاتح می¬شود. کاری کنید که در تمام چالش¬های زندگی به لحاظ روحی و عاطفی چیره باشید.

از نکته¬های اساسی برای داشتن زندگی خوب این است که، دریابید و بپذیرید که تمام تجربه¬های عاطفی و احساسی خود را به اندازه به¬کار ببندید. اگر این نکته را رعایت کنید، شگرف¬ترین تغییرات را در زندگی شاهد خواهید بود. ببینید، ناامیدی مانند زمستان است، همیشه می¬آید. درست نیست که بگوییم، ناامید نباش. ولی باید یاد بگیرید که ناامیدی خود را تنظیم کنید. اگر ناامیدی پنجاه و یک درصد وقت¬تان را بگیرد، به دردسر می¬افتید. تداوم ناامیدی شدید مانند دوازده ماه زمستان می¬ماند. و کمتر کسی است که از دوازده ماه زمستان جان سالم به¬در بَرَد. دستورالعمل فصل¬ها را به کار گیرید تا خود را با تمام اتفاقات جدّی¬ای که برای¬تان رخ می‏دهد، وفق دهید.

 

 آثار جیم ران:

ویدئوی 10 قانون موفقیت جیم ران

کتاب صوتی 12 ستون موفقیت - جیم ران

کتاب صوتی معجزه های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی فرزانگی - جیم ران

کتاب صوتی فصل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی نگرانی های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه ای خودتان را بسازید - جیم ران                                         

 کاری جدید از شادن پژواک

 

        

 

اشتراک گذاری:

پیامها