کیفیت زندگی امروز - دیوید آلن - کتاب صوتی مدیریت زمان GTD

کیفیت زندگی امروز - دیوید آلن - کتاب صوتی مدیریت زمان GTD

کیفیت زندگی امروز

 

دیوید آلن

کتاب صوتی مدیریت زمان GTD

 

اگرچه مردم کیفیت زندگی خود را افزایش داده¬اند اما به موازات آن با تقبل امور طاقت¬فرسا،‌ استرس بیشتری وارد زندگی خود کرده¬اند و چون تصور عموم مردم بر این امر استوار است که با یک دست نمی¬توان دو هندوانه برداشت، بسیاری از مردم از برطرف کردن این شرایط بحرانی ناامید و متحیرند. در این عصر کارها دیگر حد و مرز ندارد. مهم¬ترین دلیل ایجاد استرس¬های شدید این است که ماهیت واقعی کارها با شدت و سرعت و قبل از آنکه ما آموزش کافی جهت مقابله با آنها دیده باشیم،‌ تغییر کرده است. در نیمه¬ی دوم قرن بیستم و در دنیای صنعتی مفهوم کار از گردآوری و درست کردن و نقل و انتقال چیزها، به کار دانش¬گرا تغییر پیدا کرده است. 

 

در روزگار قدیم همه¬ی کارها واضح و آشکار بودند. زمین¬ها باید شخم¬زده می¬شدند،‌ گاوها دوشیده می¬شدند و بدین ترتیب کارها سر و سامان می¬یافت. 

 

شما می¬توانستید سر و ته آنها را به سادگی بررسی کنید و ببینید. ولی امروزه برای خیلی از ما پروژه¬ها حد و مرز معینی ندارند. بسیاری از مردمی که من می¬شناسم کارهای زیادی دارند که می¬خواهند هم اکنون همه¬ی آنها را به انجام برسانند و اگر همین حالا تا آخر زندگی¬شان هم به آنها وقت بدهید قادر نخواهند بود همه¬ی آنها را به نحو احسنت و تمام و کمال به انجام برسانند. 

 

احتمالا شما هم این شک و تردید¬ها را تجربه کرده¬اید که مثلا این کنفرانس به طور بالقوه چقدر خوب خواهد بود،‌ فلان برنامه¬ی آموزشی چقدر می¬تواند مفید واقع شود،‌ بررسی ساختار اجرایی طرح در دست اجرا و یا مقاله¬ای که دارید می¬نویسید تا چه اندازه مفید و الهام بخش هستند یا برگزاری جلسه با کارمندان چقدر در ایجاد انگیزه برای آنها موثر خواهد بود. 

 

سازمان¬دهی مجدد امور چقدر در بهبود عملکرد آنها تاثیر¬گذار خواهد بود و سوال آخر اینکه چقدر داده¬های مرتبط جهت هر چه بهتر انجام شدن پروژه¬ها،‌ در دسترس است. 

جواب: مقادیر متناهی و با دسترسی آسان و با قابلیت بالقوه در دنیای وب است. از طرف دیگر ماهیت بدون حد و مرز بودن کارها می¬تواند برای همه کارهای بیشتری تولید کند. بسیاری از سازمان¬ها و ادارات به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند. دفاتر کار ما دچار تزلزل و فروپاشی شده¬اند و با این وضعیت ما دیگر این اختیار را نداریم که ایمیل¬هایی که ما در CC آنها قرار داریم و از دپارتمان¬های دیگر سازمان و یا یک کمیته¬ی حل مشکل ارسال شده¬اند را، مطالعه ننمائیم. 

 

کارهای ما مدام در حال تغییر¬اند. تجزیه کردن و تقسیم¬بندی پروژه¬ها و کارها به طور کلی و برای همه به اندازه کافی سخت و چالش برانگیز خواهد بود، اما حالا باید تغییر دائمی کارها را نیز برای حل این معادله مورد توجه قرار داد. 

کاری جدید از شادن پژواک

 

        

 

 

 

اشتراک گذاری:

پیامها