رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


کتاب صوتی کسب و کار پر سود - برایان تریسی - یا مزیت رقابتی ایجاد کنید یا اصلا رقابت نکنید

کتاب صوتی کسب و کار پر سود - برایان تریسی - یا مزیت رقابتی ایجاد کنید یا اصلا رقابت نکنید

یا مزیت رقابتی ایجاد کنید یا اصلا رقابت نکنید

برایان تریسی

کتاب صوتی کسب و کار پر سود

این مسئله اهمیت زیادی دارد.بقای کسب و کارتان به توانایی شما در ایجاد و حفظ یک نوع مزیت رقابتی قابل توجه بستگی دارد. شرکت شما چه کاری را بسیار خوب انجام میدهد؟ در کدام بخش کارایی بالایی دارد؟ حوزه ی برتری محصول یا خدمات کلیدی تان کدام است؟ 

مزیت رقابتی شما آن جنبه از محصول یا خدمات تان است که به شکلی شما را برتر از رقیب تان می کند. حوزه ی مزیت رقابتی تان همیشه از این لحاظ تعیین می شود که مشتری تان چه چیزی را می خواهند و به چه چیزی نیاز دارند و حاضر هستند برای آن پول بدهد. هرشرکتی که دوام می آورد و رونق پیدا می کند، یک مزیت رقابتی مشخص و باارزش دارد که مشتری تشخیص می دهد و برایش ارزش قایل است. هرشرکتی که دچار مشکل می شود، یا مزیت رقابتیش را نسبت به رقیبان در بازار از دست داده است یا اینکه هرگز مزیت رقابتی نداشته باشد.

توانایی شما در ایجاد، نگهداری و محافظت از مزیت رقابتی تان، پیش نیاز کاملاً ضروری برای رشد و سوددهی بالای شرکت است. از آنجایی که بازارتان نیز به سرعت تغییر می کند، باید پیوسته بپرسید: "این طور که اوضاع پیش می رود، فردا مزیت رقابتی ما چه خواهد بود؟ "اگر بخواهید به اوج حوزه ی کاری تان برسید، مزیت رقابتی تان چه باید باشد؟ اگر بخواهید در محصول یا خدماتی که ارائه می کنید تغییرات لازم را بدهید، مزیت رقابتی تان چه می تواند باشد؟ 

جک ولچ ، مدیر کل جنرال الکتریک، به دلیل این اعتقادش معروف است که باید در صنعت تان یا شماره ی یک باشید یا شماره دو. در غیر این صورت باید کار فعلی تان را رها کنید و منابع تان را در جایی متمرکز کنید که شماره ی یک یا دو بودن برایتان امکان پذیر باشد.او می گوید "اگر مزیت رقابتی ندارید، رقابت نکنید".

مزیت های رقابتی اصلی امروز عبارتند از: سرعت بیشتر، قیمت کمتر، سادگی بیشتر یا هرسه مورد همراه خدمات عالی و به موقع به مشتری. همه ی شرکت های موفق و پرسود، محصول و خدمات با کیفیت ارائه می کنند و در این کار، سرعت عمل دارند؛ گذشته از آن، خدمات عالی به مشتری می دهند که آن را هم دائماً بهتر می کنند. به این دلیل است که آن ها در صنعت شان در زمره ی پرسودترین شرکت ها هستند و بیشترین رشد را دارند. شما هم باید همین طور باشید

مجموعه کتاب های صوتی برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش

کاری جدید از شادن پژواک

 

        

اشتراک گذاری:

پیامها