تغییر زندگی - وین دایر - کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان

تغییر زندگی - وین دایر - کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان

تغییر زندگی

وین دایر

کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان

ایمان درونی خود را گسترش دهید. نوع ایمانی که در اینجا در مورد آن صحبت می‌کنم، نیازی به اعتقادات دینی یا کتاب مقدسی ندارد، بلکه از داشتن تجربه‌ی مستقیم درونی با خداوند به عنوان قسمت برتر خودتان حاصل می‌شود.

هر گونه گفت و گوی درونی تکراری مبنی بر وحشت و غم واندوه موجود در جهان را متوقف کنید. بدانید هر چیزی که اتفاق می افتد حتی آن بخش هایی که مورد علاقه ی شما نیست نیز، کامل و بی‌عیب و نقص است. همه ی نظریه های شما در این باره که رویدادها چگونه باید به وقوع بپیوندند، عقیده‌های شما در این باره است که خداوند باید چگونه این موارد را هماهنگ کند. در جهان غم واندوه وجود دارد، مشکلات وجود دارد. ویلیام بلیک  آن را به زیبایی بیان می کند، شما هم امروز به این اظهار فکر ‌کنید. در اشعارش می‌گوید: "بشر برای شادی و اندوه آفریده شده است و زمانی که این را بدانیم از جهان به سلامتی عبور خواهیم کرد. لذت و اندوه به خوبی درهم تنیده شده‌اند. لباسی برای روح الهی است." آن را به خاطر بسپارید و از تمام فکرهایی که می‌گوید اندوه نباید وجود داشته باشد، اجتناب کنید. همه‌ چیز مرتب است و همه اینها برای این است که درس‌های حماسی و باشکوهی به ما یاد بدهند.

تاریخچه‌ی شخصی زندگی را از آگاهی خود پاک و به طور کامل در زمان حال زندگی کنید. وقتی که پی ببرید امروز برای توصیف زندگی خود به چیزهایی که قبلا اتفاق افتاده بودند متکی نیستید، آزادی جدیدی پیدا خواهید کرد. از تمام برچسب هایی که به خود درباره تمام چیزهایی که هستید زده‌اید، رهایی یابید و تنها گذشته‌تان را پاک کنید و سعی کنید امروز را بدون هیچ گذشته‌ای سپری کنید، فقط الان را در نظر بگیرید! 

 کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

کتاب صوتی ماندن در مسیر - وین دایر

کتاب صوتی متعادل بودن - وین دایر

کتاب صوتی روابط عاشقانه برقرار کنید - وین دایر

کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان - وین دایر

ویدئوی10 قانون موفقیت وین دایر

کاری جدید از شادن پژواک

 

          

 

اشتراک گذاری:

پیامها