کار فوری را از کار مهم تفکیک کنید - برایان تریسی - کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید

کار فوری را از کار مهم تفکیک کنید - برایان تریسی - کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید

کار فوری را از کار مهم تفکیک کنید

برایان تریسی

کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید

همه کارهایی که باید طی روز انجام دهید متوانید به چهار دسته تقسیم کنید. این دسته بندی بر اساس مشخص کردن فوری بودن یا نبودن و مهم بودن یا نبودن کار انجام گیرد.

اولین نوع کار هم فوری است و هم مهم. این چیزی است که مجبورید فوراً انجام دهید. این کاری است که جلوی تان ایستاده است. کارهای مهم و فوری، مثل تلفن های مهم، جلسه ها، تماسهای مشتریان و کارهای اضطراری، تقریباً همیشه توسط دیگران پیش می آیند. آنها نیازهای حیاتی شغل تان هستند. اگر از زیرشان در بروید، مشکلات مهمی پیش می آید. بیشتر افراد همه روز را مشغول انجام کارهایی هستند که هم مهم و هم فوری هستند.

دومین دسته کارها، آنهایی هستند که مهمند اما فوری نیستند. اینها مواردی هستند که معمولا بزرگترین نتایج درازمدت ممکن را دارند. اینها مواردی هستند مثل تجدید قوا، بالا بردن دانش و مهارت ، ورزش وسلامتی جسمی و وقت گذراندن با خانواده. مورد مهم اما غیر فوری، موردی است که میتواند به بعد موکول شود، ولی در عین حال از آن مواردی است که میتواند بزرگترین نتایج دراز مدت ممکن رادر زندگی تان داشته باشد. کارها و فعالیتهایی که فوری نیستند اما مهمند، دیر یا زود واقعاً فوری میشوند، مثل پروژهای پایان ترم در دانشگاه یا گزارشی که باید برای رئیس یا یکی از مشتری هایتان آماده کنید.

سومین دسته کارها آنهایی هستند که فوری ولی غیر مهم هستند. اینها میتوانند شامل تماسهای تلفنی، همکارانی که سرزده به سراغتان می آیند، صحبتهای معمولی درباره برنامه های تلویزیون و اینطور موارد باشند. میتوانید سر کار به اینطور چیزها برخورد کنید، ولی هیچ تأثیری روی موفقیت تان ندارد.خیلی افراد خودشان را با این خیال فریب میدهند که واقعاً دارند کار میکنند، در حالی که مشغول کارهای فوری اما غیر مهم هستند. به هر حال این یک وقت تلف کردن بزرگ و یک نابود کننده واقعی جایگاه شغلی و قابلیتهای آینده است.

بزرگترین وقت تلف کردنها فعالیتهایی هستند که نه مهم اند و نه فوری. اینها فعالیتهای کاملاً بیهوده اند.اینها کارهای بیربط و کاملاً بیهوده ای هستند که طی روز انجام میدهید و هیچ نتیجه ای در بر ندارند، مثل خواندن روزنامه، زنگ زدن به خانه که بپرسید شام امشب چیست یا خرید رفتن.این کارها هیچ کمکی به شرکتتان یا به هدفهای شخصی تان نمی کند.

کلید دو برابر کردن کارایی تان این است که زمان بیشتری را صرف کارهای مهم وفوری بکنید و بعد هم به فعالیتهایی بپردازید که مهم هستند، ولی در حال حاضر فوریت ندارند. شما کارایی تان را با خودداری از انجام کارهای غیر مهم افزایش می دهید زیرا انجام دادن یا ندادن آنها هیچ اهمیتی ندارد.

مجموعه کتاب های صوتی برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش

کاری جدید از شادن پژواک

 

                

اشتراک گذاری:

پیامها