رئیس خوبی انتخاب کنید - برایان تریسی - کتاب صوتی بیشتر حقوق بگیرید

رئیس خوبی انتخاب کنید - برایان تریسی - کتاب صوتی بیشتر حقوق بگیرید

رئیس خوبی انتخاب کنید

برایان تریسی

کتاب صوتی بیشتر حقوق بگیرید 

این یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که می گیرید. انتخاب رئیس خوب می تواند به مسیر شغلی تان کمک کند و همچنین بیشتر از هرچیز دیگری کمک کند که بیشتر حقوق بگیرید و سریع تر ترقی کنید. درواقع باید به پذیرفتن یک شغل به چشم یک ازدواج کاری نگاه کنید که رئیس تان همسر کاری تان است. او تأثیر فوق العاده ای روی میزان حقوق تان، میزان لذتی که از کار می برید، سرعت ترقی تان و تمام بخش های دیگر زندگی کاری تان دارد. 

وقتی به دنبال کار می گردید باید به دقت با رئیس تان مصاحبه کنید تا مطمئن شوید از همان آدم هایی باشد که از کار کردن با آنها لذت می برید. کسی باشد که به او احترام می گذارید و تحسینش می کنید. کسی باشد که صمیمی و حامی باشد و بتوانید به او متکی باشید که کمک تان کند در مسیر شغلی تان با حداکثر سرعت پیش بروید. 

بهترین رؤسا خصوصیات مشخصی دارند. اول اینکه بسیار درست کار هستند. وقتی قولی می دهند، به آن پایبند می مانند. وقتی می گویند کاری را می کنند، دقیقا همانطور که گفته اند عمل می کنند. وقتی به شما قول می دهند در حقوق تان تجدید نظر یا آن را اضافه کنند، درهمان زمانی که قولش را داده اند آن را به انجام می رسانند. 

همچنین بهترین رؤسا وظایف تان را بسیار واضح برایتان شرح می دهند. بهترین رؤسا درمورد کارمندان شان بسیار دلسوز و با ملاحظه هستند. همانطور که به عنوان یک کارمندبه شما علاقهدارندبه شخص شما نیز علاقه داشته باشند. آنها می خواهند درباره ی زندگی شخصی، خانواده، همسر و فرزندان تان بدانند. می خواهند درباره ی چیزهایی بدانند که مورد توجه شما است و روی احساس و تفکرتان در سرکار تاثیر می گذارد. معنیش این نیست که یک رئیس خوب باید پدر یا مادر معنوی و یا دایه ی شما باشد، بلکه یک رئیس خوب شما را به عنوان یک انسان کامل می بیند که یک زندگی جدا از زندگی کاری هم دارد.  

مجموعه کتاب های صوتی برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش

کاری جدید از شادن پژواک

 

              

اشتراک گذاری:

پیامها