رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


احترام، احترام می آورد - جیم ران - کتاب صوتی نگرانی های زندگی

احترام، احترام می آورد - جیم ران - کتاب صوتی نگرانی های زندگی

احترام، احترام می آورد

کتاب صوتی نگرانی های زندگی

جیم ران

یک روز را در نظر بگیرید و ببینید چه اندازه گام های مثبتی که نمی-توانید بردارید و برنامه هایی که نمی توانید پیاده کنید. در پایان روز کارهای آن روز را مرور کنید. کارهای مثبت خود را بنویسید: پیشرفتی که در برنامه ها داشتید، استراحت، ورزش، غذا خوردن، سرگرمی ها، تلفن ها، یادداشت ها، گفتگوها، و نامه ها. حال که صحبت از تلفن و نامه شد، دست کم یک نامۀ دلگرم کننده یا یادداشت تشکرآمیز بنویسید. دست کم یک تلفن دلگرم کننده یا تلفن تشکرآمیز در هفته بزنید.

سپس از دوستی بخواهید کمکتان کند ـ چنانکه یکی کمک من کرد ـ تا واقعیت ها از چشمتان دور نماند و آمادۀ عمل شوید.

بهترین هدیه ای که می توانید از این دوست بگیرید، حقیقت است. روزی به یکی از عزیزترین دوستانم گفتم، «تو که دوست من هستی، بیا و بهترین کاری که می توانی در حق من بکنی، انجام بده. بیا و حقیقت را به من بگو. در این صورت است که من می توانم رشد کنم و تصمیم های عاقلانه بگیرم.» ما همگی ستایشگر متانت، وقار، التفات، احترام، رفتار خوب، شهامت، سلامتی، مهربانی، توجه، زیبایی، سخن گفتن، ابراز کردن و جدّیت به خرج دادن، با طمأنینه بودن ، و باسلیقه بودن هستیم. زندگی شما می تواند اینگونه باشد.

با من تکرار کنید: «امروز یاد خواهم گرفت از هرچه آموخته ام و تجربه کرده ام، کمک بگیرم و از آن برای رویارویی با حوادث و چالش هایی که در سر راهم می آیند، بهره ببرم» اگر تمام دانش من کفایت برخی چالش ها یا وقایع پیش بینی نشده را نکرد و توانایی مقابله را نداشت، روی آنها دقت کرده و آنها را بر سر میز کنفرانس شخصی خود آورده و سعی می کنم با فکر و تأمل، چیزی یاد بگیرم و رشد کنم. آمیخته در شوق من حس شکرگزاری است، شکرگزار زنده بودن، دیدن و احساس کردن و آموختن و اداره کردن، و لذت بردن از انسان بودن. و داشتن فرصتی که چالش را به تجربه درآورم. چه عالی است که ذهن دارم تا وستعتش بخشم و روح دارم تا تغذیه اش کنم، دست دارم تا لمس کنم، دل دارم تا طعم زندگی را بچشم، و ذهن که می تواند کسب کند و بیاموزد، روح که می تواند اوج بگیرد، تن که می تواند واکنش نشان دهد، و درک عشق، غم، امید، یأس، پیروزی، شکست، هیجان، هراس، ستایش، بُهت، شگفتی، هیبت، درماندگی، بدبختی، اعتماد به نفس، شهامت، رضایت، بی صبری، چشم داشت، تشویش، دستاورد، موسیقی، صدا، تصویرها، هنر، زیبایی، و همسازی. رخ دادن اینها برای هر فرد، یک چیز است، و آگاه بودن از رخدادِ اینها، چیز دیگری است.»

آرزو می کنم بتوانید جهان اطراف و امکانات پیرامونتان را بیشتر و بیشتر شناخته و به وجود آنها آگاه شوید. حسی از تاریخ و سرنوشت را در خود بپرورانید. هم در گذشته تأمل کنید و هم سرنوشت را در نظر بگیرید و قدردان فرصتی باشید که برایتان مهیّا شده تا جدّ و جهد شما را بیازماید.

 آثار جیم ران:

ویدئوی 10 قانون موفقیت جیم ران

کتاب صوتی 12 ستون موفقیت - جیم ران

کتاب صوتی معجزه های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی فرزانگی - جیم ران

کتاب صوتی فصل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی نگرانی های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه ای خودتان را بسازید - جیم ران

 

                                         

 

اشتراک گذاری:

پیامها