فلسفۀ شخصی - جیم ران - کتاب صوتی معجزه های های زندگی

فلسفۀ شخصی - جیم ران - کتاب صوتی معجزه های های زندگی

فلسفۀ شخصی

کتاب صوتی معجزه های های زندگی

جیم ران

آغاز بحران اقتصادی با فلسفۀ کم کوشی و بیش خواهی است. 

اگر در صدد اصلاح اشتباهات خود هستید، باید از اصلاح فلسفۀ خود شروع کنید.  

مهم ترین عامل تعیین کننده در کیفیت زندگی، فلسفۀ شخصی است. 

واکنش اولیه تا اندازۀ زیادی فلسفۀ شخصی را به تصویر می کشد.

تنها انسان است که می تواند هر روزی که اراده کند، زندگیش تازه شود؛ به یک شرط، اینکه فلسفه اش را تازه کند.

عامل کلیدی در ساخت آیندۀ مالی، اقتصاد کشور نیست؛ عامل کلیدی فلسفۀ شماست.

برنامۀ زندگی تان را از کس دیگری قرض نگیرید. فلسفۀ خودتان را رشد و پروش دهید تا شما را به جایگاهی بی نظیر در زندگی برساند.

اگر یاد بگیرید بادبان های خود را به خوبی تنظیم کنید، وزش باد شما را به رؤیاها، درآمد، ثروت و گنج روح و روان می رساند.

فلسفۀ شما تعیین می کند که انضباط پیشه کنید یا به تکرار اشتباهات ادامه دهید.

فلسفه جمع کل تمام دانسته های شما و تمام ارزش های شماست.

قربانی خودتان نشوید. بیخیال دزد سر گردنه؛ با دزدی که در ذهنتان است می خواهید چه بکنید؟  

 آثار جیم ران:

ویدئوی 10 قانون موفقیت جیم ران

کتاب صوتی 12 ستون موفقیت - جیم ران

کتاب صوتی معجزه های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی فرزانگی - جیم ران

کتاب صوتی فصل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی نگرانی های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه ای خودتان را بسازید - جیم ران

 

اشتراک گذاری:

پیامها