رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


پیشامدها شما را به ظهور می‎رساند - کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

پیشامدها شما را به ظهور می‎رساند - کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

پیشامدها شما را به ظهور می‎رساند

وین دایر

کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید

پیشامدها انسان را نمی‌سازد بلکه او را به ظهور می‌رساند. چه حقیقت بزرگی! و می‌دانید خیلی‌ها فکر می‌کنند "پس این آدمای فقیر چی؟... پیشامدها شما را به ظهور می‌رسانند. باید این را بفهمید. باید... باید بدانید که برای اینکه به حدی برسید که بتوانید ببخشید باید اول کسی را مقصر کرده باشید. شما چیزی برای بخشیدن ندارید. در واقع بخشش یک چیز پوچ است. چیزی برای بخشیدن وجود ندارد. اگر کسی را مقصر ندانسته بودید نیازی نبود کسی را ببخشید.
برای همین باید خود را از مقصر دانستن افراد آزاد کنید و نحوه آزاد کردن خود از مقصر دانستن این است که افراد را ببخشید. و آنگاه باید خودتان را ببخشید که دیگران را مقصر دانسته اید و وقتی این کار را کردید دیگر کسی را مقصر نخواهید دانست و در عوض مسئولیت همه کارها را قبول خواهید کرد. چرا وقتی از فقیرترین محله‌ها عبور می‌کنم، فقیر ترین محله‌های فلوریدا که نرخ بیکاری در بالاترین حد خود قرار دارد، در محله‌ای که از خانه من 2 مایل فاصله دارد، 2 مایل، کثیف‌ترین حیاط‌های چمنی را در فلوریدا می‌بینید. و نسبت به هر جای دیگری بیشترین آشغال در حیاط‌های جلوشان است.
وقتی نرخ بیکاری اینقدر بالا است چرا باید اینطور باشد؟ یعنی، به نظر من باید برعکس باشد. این آدمها تمام روز را هیچ کار دیگری ندارند که انجام دهند. کار که نمی کنند... و حیاطشان پر از آشغال است. من دارم صبح تا شب 24 ساعته کار می‌کنم اما در حیاطم حتی یک تکه آشغال هم نیست، چرا اینطور است؟ پیشامدها انسان را نمی‌سازد بلکه او را به ظهور می‌رساند. شما باید این را درک کنید. حالا، اگر شما در زندگی‌تان کمبودی دارید باید بدانید که چیزی که در مورد آن فکر می‌کنید گسترش می‌یابد. این خیلی مهم است، اگر بفهمید که به هر چیزی که در زندگی‌تان وجود ندارد همیشه فکر می‌کنید، اگر به تمام چیزهایی که ندارید فکر می‌کنید و تعجب می‌کنید که چرا این کمبودها همیشه گسترش می‌یابند، به خاطر این است که همیشه دارید به آن فکر می‌کنید و دارید طبق آن آگاهی‌های کمبود عمل می‎کنید. و انسانهایی که به حد کافی دارند حتی اگر به اندازه شما نداشته باشند هرگز در مورد چیزهایی که ندارند فکر نمی‌کنند به چیزهایی که دارند فکر می‌کنند.
اگر انسانی با آگاهی کمبود 100 دلار در جیبش داشته باشد و 500 دلار بدهی داشته باشد به بدهی‌هایش فکر می‌کند. همیشه روی چیزی که ندارد تمرکز می‌کند و به مبلغی که باید پرداخت کند فکر می‌کند اما فرد دیگری که آگاهی کامیابی دارد به 100 دلاری که دارد فکر می‌کند، من 100 دلار دارم، و آن را سرمایه گذاری می‌کند و کار دیگری می‌کند و روی آن متمرکز می‌شود و همین چیزی که دارد هم گسترش می‌یابد. و اگر به بدهی هایتان تمرکز کنید همان بدهی‌ها گسترش می‌یابند. و در روابط‌تان اگر به چیزهایی تمرکز کنید که فرد مقابل ندارید پس همین کمبودها گسترش می‌یابد. به طور مکرر آن را خواهید دید. خواهید گفت "من در یک رابطه قرار دارم." 

 

  کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

کتاب صوتی متعادل بودن - وین دایر

کتاب صوتی ماندن در مسیر - وین دایر

کتاب صوتی روابط عاشقانه برقرار کنید - وین دایر

کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان - وین دایر

ویدئوی10 قانون موفقیت وین دایر

                                                 

اشتراک گذاری:

پیامها