رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


فرآیند تصمیم گیری - کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

فرآیند تصمیم گیری - کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی پازل های زندگی

جیم ران

فرآیند تصمیم گیری

هر کجا که ایده های جدیدی بر سر راه ما قرار بگیرد، ناخودآگاه آن ایده را در مقیاس ذهنی مان قرار می دهیم و آن را می سنجیم که مشخص کند در چه سطحی از کار و تا چه اندازه، به استفاده از آن ایده نیاز داریم. ایده هایی که در سطح بالایی از آن مقیاس قرار می گیرند، توجه فوری ما را به خود می خوانند؛ آنهایی که در سطح پایین مقیاس ما هستند کمترین توجه را از ما می طلبند. 

در هر سطحی از کارها، تصمیم هایی که آنها را درست می دانیم بر اساس نگرش فلسفی مان گرفته می شوند. چنانچه در گردآوری دانشِ کافی یا در اصلاح یا افزایش دانشی که داشته¬ایم ناکام بوده ایم، پس تعداد زیادی از تصمیم های مهمی که گرفته ایم احتمالاً بیش از آنکه به ما پاداش بدهد ما را از موفقیت دور خواهد کرد. اگر دوست داریم وقت عمده ی خود را صرف امور کم اهمیت کنیم یا حتی پول زیادی را صرف چیزهای بی ارزش کنیم، باید نگاه دقیق تری به فرایند تصمیم گیری مان داشته باشیم.

دنیا پر از افرادی است که تصمیم هایی که می گیرند، شانس ایشان را برای رسیدن به موفقیت تباه می کند. افرادی که نگرش فلسفی معقولی ندارند معمولاً کاری را انجام می دهند که نباید انجام دهند و به کارهایی که باید بپردازند بی توجه اند. آنان از عهده ی تعیین اهداف و اولویت هایشان بر نمی آیند. آنان بین یک تصمیم و تصمیم دیگر مردد و دودل اند. آنان احساس می کنند باید کاری انجام دهند، اما برای تبدیل این آگاهی به عمل هیچ برنامه ای ندارند. 

هرروز ما با هزاران چهارراه شخصی مواجهیم  لحظاتی که باید با توجه به سؤالات مهم و غیر مهم (کوچک و بزرگ) تصمیم بگیریم. لازم است که به یاد داشته باشیم هر کدام از تصمیم هایی که ما در این لحظات می گیریم، نقشه ی راه مقصد آینده ی ما را مشخص می کند. درست همانطور که تمام تصمیم های گذشته، ما را به شرایط کنونی سوق داده، تصمیم هایی که امروز می گیریم ما را به نتایج و پاداش ها یا احساس تأسف و پشیمانی در آینده سوق خواهد داد. 

انتخابها، تصمیم گیری، و گزینش های ما هر کدام فرصتی برای ما فراهم می کند تا کیفیت آینده مان را تعیین کنیم. و هر یک نیازمند آن است که ما از قبل هر چه را برای تصمیم های آینده لازم است آماده کنیم. در لحظات انتخاب، دانشی که به دست آورده ایم و نگرش فلسفی ای که از طریق آن، این دانش را شکل داده ایم می تواند به دردمان می خورد یا ما را نابود کند. 

به همین علت است که ما باید همواره برای رویارویی با انتخاب ها و تصمیم های غیرمنتظره آماده باشیم. تنها با آمادگی روحی سنجیده و مناسب است که می توانیم تصمیم های آگاهانه بگیریم. هر آنچه که به آن می اندیشیم اعتقاد ما را مشخص می کند؛ آنچه که به آن اعتقاد داریم، بر انتخاب های ما اثر می گذارد؛ و هر آنچه که ما  انتخاب می کنیم تعیین می کند که ما چه کسی هستیم؛ و هر آن چیزی که هستیم چیزهایی را که داریم به خود جذب می کند. اگر ما از پیامد تصمیم های گذشته مان راضی و خوشحال نیستیم، این همان نقطه ی آغاز در فرایند تفکر کنونی ماست. همچنان که ما به دانش مان می افزاییم، در حقیقت اصلاح نگرش فلسفی مان را آغاز کرده ایم. وقتی نگرش فلسفی مان تغییر کند انتخاب های ما نیز تغییر خواهد کرد. و از انتخاب های بهتر، نتایج بهتری بدست می آید. 

ایجاد یک نگرش فلسفی معقول ما را برای تصمیم گیری های اساسی آماده می کند. مانند یک معمار باید نتیجه ای که می خواهیم به آن برسیم را در ذهن مان ببینیم، و بعد شروع به پی ریزی یک بنای محکم و بادوامی کنیم که آن تصویر را نگه دارد. اگر تصویر ذهنی مان به طور واضح توصیف و تعریف شود و بنیان کارمان، قرص و محکم بنا شده باشد، انتخابهای مورد نیاز برای تکمیل آن بنا به سادگی و با دقت و درایت ساخته می شود.

 آثار جیم ران:

کتاب صوتی پازل های زندگی - جیم ران

ویدئوی 10 قانون موفقیت جیم ران

کتاب صوتی 12 ستون موفقیت - جیم ران

کتاب صوتی معجزه های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی فرزانگی - جیم ران

کتاب صوتی فصل های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی نگرانی های زندگی - جیم ران

کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه ای خودتان را بسازید - جیم ران

 

 

اشتراک گذاری:

پیامها