رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


با بینش، سریع‌تر به توانگری می‌رسید - کتاب صوتی 37 راز توانگری - رندی گیج

با بینش، سریع‌تر به توانگری می‌رسید - کتاب صوتی 37 راز توانگری - رندی گیج

با بینش، سریع‌تر به توانگری می‌رسید

کتاب صوتی 37 راز توانگری - رندی گیج

توانگری نخست در ذهن است که تحقق می‌یابد. شاید اتفاقی به یک چیزهایی برسید، ولی توانگریِ واقعی و بی‌پایان نتیجۀ بینشی است که در ذهن شکل گرفته است.

از آن زمانی که تصویر خواسته‌های خود را در تابلوی رؤیا زدم، نزدیک دو سال طول کشید که به همۀ آن‌ها رسیدم. شک ندارم اگر این کار را نکرده بودم، دست کم ده سال وقت می‌برد تا به آن‌ها برسم.

جملات تأکیدی، کارت‌های طلایی و تمام ابزارهای دیگری که باعث وسیع‌تر و نیرومندتر شدن بینشتان می‌شوند، مؤثر و مفیدند. با این ابزار ناخودآگاه، ذهن را با هدف مطلوب خود برنامه‌ریزی کرده‌اید. همین که هدفی در ناخودآگاهتان برنامه‌ریزی شد، ناگزیر به محقق شدن است.

توانگری هیچ ربطی به شانس، اتفاق و فرصت ندارد

تصور تودۀ مردم بر این است که توانگری نتیجۀ خوش‌شانسی، اتفاقی خاص و یا فرصتی استثنایی است. تصور درستی است، به شرطی که خودِ فرد آن موقعیت‌ها را خلق کند.

حتی آموزش، تحصیل و مهارت هم اهمیت خودآگاهی و باورها را ندارند؛ زیرا همین خودآگاهی و باورهای شما است که مسیر تحصیل، آموزش و مهارت شما را تعیین و هدایت می‌کنند.

توانگری نه به معنای فراوانی که به معنای ذهنیت است

ماشین لوکس، عمارت و یا پول، توانگری نمی‌آورند. این‌ها نشانه‌های توانگری هستند. توانگری واقعی همان ذهنیت فرد است.

همچنین، نداشتن پول، ملک و چیزهای دیگر به معنای فقر نیست. نبود آن‌ها بیانگر شرایط فقر است. خودِ فقر، فقط از ذهنیت ناشی می‌شود.

آثار رندی گیج

کتاب صوتی 37 راز توانگری - رندی گیج

کتاب صوتی ذهن توانگر - رندی گیج

کتاب صوتی 7 قانون معنوی توانگری - رندی گیج

کتاب صوتی 101 کلید خوشبختی - رندی گیج

کتاب صوتی در طلب توانگری - رندی گیج

 

                                              

اشتراک گذاری:

پیامها