قانون 20/80 را به کار بگیرید - کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید - برایان تریسی

قانون 20/80 را به کار بگیرید - کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید - برایان تریسی

قانون 20/80 را به کار بگیرید

کتاب صوتی زمانتان را مدیریت کنید - برایان تریسی

قانون 20/80 یا اصل پارتو یکی از مهم ترین و قدرتمندترین اصول مدیریت زمان است. این قانون را اقتصاددان ایتالیایی، ویلفردو پارتو، آورده که همه ی کارها را به معدودهای اصلی و متعددهای فرعی تقسیم کرده است. این قانون می گوید 20% کارهایی که انجام می دهید یا همان معدودهای اصلی، حداقل 80% ارزش تمام کارهایی که می کنید را ایجاد می کند. معنی دیگر این اصل این است که 80% کارهایی که انجام می دهید، فقط 20% ارزش کارهای تان را ایجادمی کند. این قانون 20/80 در تمام جنبه های زندگیکاری و شخصی صادق است. در کار، 80% فروش تان از 20% مشتریان تان است، 80% سودتان از 20% محصولات تان است. 80% فروش تان از 20% فروشندگان تان می آید. 80% درآمد، موفقیت و پیشرفت تان از 20% فعالیت هایتان می آید. 

اگر ده کاری که در یک روز مشخص باید انجام بدهید را فهرست کنید، دو تا از این موارد با ارزش تر از مجموع همه ی موارد دیگر می شوند. توانایی شما در شناسایی و تمرکز روی 20% برتر فعالیت ها، بیشتر از همه ی عامل های دیگر تعیین کننده ی موفقیت و کارایی شما است. این هم یک ایده ای برای شما: با استفاده از قانون 20/80، تنبلی سازنده را در پیش بگیرید. از آنجایی که نمی توانید همه ی کارها را انجام بدهید، باید در انجام بعضی از آن ها تنبلی کنید. پس خودتان را منضبط کنید که تنبلی را در 80% فعالیت ها که ارزش کمی برای زندگی و نتایج تان دارند انجام بدهید. بیشتر اشخاص در کارهای با ارزش شان تنبلی می کنند؛ ولی شما قرار نیست اینطور باشید. شما باید خودتان را تحت فشار بگذارید و در کارهای کم ارزش که انجام دادن یا ندادن شان نتیجه ی جزیی دارد، به طور حساب شده و مداوم تنبلی کنید. همیشه قبل از شروع به کار حتماً بررسی کنید که کاری که انجام می دهید جزو 20% برتر تمام کارهایی که می توانید انجام بدهید قرار داشته باشد. در بقیه کارها تنبلی کنید. 

مجموعه کتاب های صوتی - برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت - برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش - برایان تریسی

ویدئوی مفهوم نوین پیروزی - برایان تریسی

 

کاری جدید از شادن پژواک

 

اشتراک گذاری:

پیامها