رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


پيامد كارها را درنظر داشته باشيد - قورباغه ات را قورت بده - برایان تریسی

پيامد كارها را درنظر داشته باشيد - قورباغه ات را قورت بده - برایان تریسی

 کتاب صوتی قورباغه ات را قورت بده 

 

نویسنده برایان تریسی

 

پيامد كارها را درنظر داشته باشيد

سخن بزرگي از اريسون سووت ماردن وجود دارد، او مي گويد: 

هر مرد بزرگی به ميزانی موفق است که توانسته نيروهاي خود را در يك كانال واحد مورد استفاده قرار دهد. 

نشانه متفكر برتر اين است كه بتواند درمورد پيامدهاي انجام دادن يا انجام ندادن يك كار پيش بيني درستي داشته باشد. اين كه يك

كار يا فعاليت تا چه اندازه براي شما يا براي شركت شما اهميت دارد بستگي به پيامد هاي بالقوه آن كار دارد. اگر بتوانيد بر اين اساس

اهميت هركاري را ارزيابي كنيد مي توانيد تعيين كنيد كه قورباغه بعدي شما كدام است. 

 

دكترادوارد بانفيلد از دانشگاه هاروارد پس از پنجاه سال پژوهش به اين نتيجه رسيد كه داشتن"ديد بلند مدت" مؤثرترين عامل

پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي آمريكاست. ديد بلند مدت داشتن در كار تبديل به عاملي شده است كه از تمامي عوامل ديگر مانند

خانواده، تحصيل، نژاد، هوش و روابط در تعيين ميزان موفقيت شما در زندگي و كار نقش مهم تري دارد. 

 

رويكرد شما نسبت به زمان، يا "افق زماني" شما، تاثير چشمگيري بررفتارها و انتخاب هاي شما دارد. كساني كه دورنماي درازمدتي از

زندگي و حرفه خود دارند هميشه مي توانند درمورد وقت و فعاليت هايشان بهتر از كساني كه كمتر درمورد آينده خود فكر مي كنند

تصميم گيري كنند. 

و این یک قانون برای موفقیت است:تفكر درازمدت تصميم گيري هاي كوتاه مدت را بهبود مي بخشد. 

افراد موفق درمورد آينده خود جهت گيري روشني دارند. آنها درباره پنج، ده و بيست سال آينده فكر مي كنند و انتخاب ها و رفتارهاي

خود را در زمان حال مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند تا با آينده اي كه در درازمدت خواهان آن هستند هماهنگ باشد. 

 

دركارتان داشتن تصويري روشن ازآنچه دردرازمدت براي شما اهميت دارد تصميم گيري هاي كوتاه مدت شما را درمورد اينكه چه

كارهايي دراولويت قرار دارند بسيار آسان تر مي كند.

 کتاب صوتی قورباغه ات را قورت بده - برایان تریسی

مجموعه کتاب های صوتی برایان تریسی

ویدئوی 10 قانون موفقیت برایان تریسی

ویدئوی حقایق جدید فروش

 

محصول  شادن پژواک

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

پیامها