رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


شما قوی تر می شوید – ویکتوریا اوستین

شما قوی تر می شوید – ویکتوریا اوستین

افزایش انضباط نفس و کنترل نفس

وقتی من درونی شما قوی‌تر باشد، من بیرونی شما هم قوی‌تر می شود. همه ما می توانیم روی نفستان کنترل داشته باشیم. چون این میوه‌ی روح ماست. انظباط نفس و کنترل نفس، دو ویژگی خداست. و ما هم باید شبیه خدا باشیم. باید دنبال چیزهایی باشیم که خدا می پسندد. 

شما باید کنترل نفستان را توسعه بدهید. باید تمرین کنید تا توانایی شما نشان داده شود. انظباط نفس و کنترل نفس ، تقاضای من درونی ما هستند. اگر از عضلات بیشتر کار بکشید، بیشتر رشد میکنند همینطور انضباط و کنترل نفس ، باعث میشوند از من درونی انتظار بیشتری داشته باشیم و باعث میشه قوی‌تر بشویم.  

امروز اگر  برای اعتماد به نفس و کنترل نفس تمرین کنید، قدرتتان در زندگی بیشتر می شود. دیگه نیاز نیست تاکتیکهای رغیبتان را یاد بگیرید. وقتی قانون روح خودتان رو بدونید و من درونی شما تصمیم‌ها رو بگیره، قوی می شوید و می توانید مقاومت کنید .

باید ذهنیت خودتان را  تغییر دهید؛ باید با ظرفیت بالاتری فکر کنیم. کنترل نفس، هدیه‌ی روح شماست. انضباط زندگی شمارو حاصلخیز میکند و  به شما سود می رساند...

 

اشتراک گذاری:

پیامها