رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


66196080 (021) , info[at]rasabook[dot]com

0
دریافت کتاب  صوتی رایگان

دریافت کتاب صوتی رایگان

با اشتراک گذاری کتاب صوتی  مورد علاقه تان می توانید آنرا بصورت رایگان دریافت نمایید.

در این روش شما با اشتراک گذاری کتاب صوتی مورد نظر با دوستانتان از طریق اپلیکیشن رسابوک در شبکه های اجتماعی امتیاز گرفته و با هر 10 امتیاز (10 اشترک گذاری ) یک کتاب صوتی رایگان دریافت مینمایید.

نحوه دریافت امتیاز در اشتراک گذاری:

1- اشتراک گذاری فقط از طریق اپلیکشن رسابوک صورت میگیرد.

2- اشتراک گذاری از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان شما صورت می گیرد.

3- در اشتراک گذاری عکس و توضیحات کتاب صوتی به اشتراک گذاشته می شود.

4- با هر اشتراک گذاری شما یک امتیاز میگیرید.

5- با کسب 10 امتیاز کتاب صوتی رایگان به شما تعلق می گیرد.

6- فقط درصورتی که کتاب صوتی به اشتراک گذاشته شده توسط دوستان شما بازدید شود و وارد سایت رسابوک شوند,امتیاز به شما تعلق می گیرد.

                                         

 

اشتراک گذاری:

پیامها