این راهنما برای کسانی که از تغییر هراس دارند نوشته نشده‌است.

این راهنما برای کسانی که از تغییر هراس دارند نوشته نشده‌است.

کتاب صوتی راهنمای استفاده از مغز

نویسنده  جرالد هودر

این راهنما برای کسانی که از تغییر هراس دارند نوشته نشده‌است.

بسیاری از انسانها همه عمر یا با چشم‌بندی بر روی چشم زندگی می‌کنند و یا عینکهای متعددی برای دیدن دنیا بر چشم گذاشته‌اند. به همین خاطر نیز در طی سالهای عمر نمی‌بینند که چیزهای مختلفی در دور و بر آنها در حال روی دادن است که هر کدام لزوم یک تغییر را به آنها گوشزد می‌کنند. چرا که این چشم‌بندهای عاطفی و این عینکهای ذهنی ابزارهای حفاظت از خود هستند و تنها زمانی می‌توان آنها را به کنار گذاشت که انسان واقعاً قصد داشته‌باشد که از مغز خود به نحو آزاد استفاده کند. به این خاطر پیشنهاد می‌کنم که حداقل در طول مدتی که این راهنما را می شنوید این چشم‌بندها و عینکها را به کنار بگذارید. از آنجا که اینکار نه‌ تنها غیر عادی بلکه بسیار سخت نیز هست، در بخش اول این راهنما به توضیح این نکته می‌پردازم که به چه نحوی می‌توان خود را از فشار چیزهایی که امکان شفاف دیدن را از بین می‌برند، حداقل برای مدتی کوتاه هم که شده، رها کرد. در طول مطالعه بخشهای دیگر خودتان پی‌خواهید برد که نمی‌توان از پشت همان عینکهای قبلی به دنیا نگاه کرد و یا با همان چشم‌بندهای عاطفی گذشته به زندگی ادامه داد.

 

برای پاسخ دادن به این سئوال که برای چه کارهایی می‌توان از مغز استفاده کرد ابتدا باید ساختار مغز را شناخت؛ و برای شناختن ساختار مغز لازم است بدانیم که در طی تکامل تدریجی مغز، تا به امروز برای چه کارهایی از  مغز استفاده شده‌است. نه تنها باید این موضوع را در مورد صاحب کنونی مغز بررسی کنیم  بلکه لازم است بدانیم اجداد وی چگونه و برای چه کارهایی از مغز خود استفاده کرده‌اند و در این راه کدامیک از نقشه‌های ساختاری مغز که برای آنها کارآمد بوده‌است به شکل برنامه‌های ژنتیکی به نسلهای بعدی منتقل شده‌اند. اما باید در نظر داشت که نقشه‌های ژنتیکی ساختار مغز را نباید مساوی خود مغز تصور کرد. برای اینکه نقشه‌های ژنتیکی مغز که از راه وراثت انتقال پیدا می کنند، بتوانند در فرد گیرنده نیز به شکوفایی برسند باید شرایط لازم برای فعال شدن آنها کاملا مهیا باشد. فعال‌شدن نقشه‌های ژنتیکی ساختار مغز کرمها، حلزونها و حشرات عمل پیچیده‌ای نیست. برای اینکار تنها کافی است که شرایط مناسب برای تخم‌گذاری آنها فراهم باشد تا این نقشه‌ها از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کنند. مابقی کارها بخودی خود صورت می‌گیرند.

اشتراک گذاری:

پیامها