کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید

 

نویسنده وین دایر

 

افکار همه چیز است

افکار همه چیز است. به روابطی که در حال حاضر دارید فکر کنید. همه‌ی ارتباطاتی که با افراد دارید، شوهرتان، زنتان، فرزندانتان، پدرمادر و پدر بزرگتان، افرادی که با آنها کار می‌کنید و چشمانتان را برای لحظه‌ای ببندید و این را بدانید که آنها اینجا نیستند. شما اینجا تنها هستید. چه چیزی باعث تشکیل روابطی می‌شود که شما با همه‌ی افرادی که در زندگی‌تان هستند دارید، تنها فکرتان. همین، تنها افکارتان است. چه چیزی باعث بوجود آمدن اتفاقاتی شده است که تا به حال برای شما افتاده است، افکار، افکار مبهم. نمی‌توانید آنها را نگه دارید، نمی‌توانید آن را بگیرید، نمی‌توانید آن را ببویید، نمی‌توانید آنها را تجربه کنید. شما در مورد زنتان فکر می‌کنید، یا درمورد فرزنتان، یا شوهرتان فکر می‌کنید و وقتی انسانی را می‌بینید می‌دانید که تمام این چیزهایی که می‌بینید تنها افکار است. همه‌ی افرادی که تجربه می‌کنید را از طریق ذهنتان تجربه می‌کنید نه از طریق جسمتان، نه از طریق صدایتان، بلکه از طریق ذهنتان. آنها اینجا نیستند اما آنها را احساس می‌کنید درست است؟ آنها اینجا نیستند اما با آنها رابطه دارید درست است؟ معلومه که دارید اما آنها اینجا نیستند. شما آنها را ندارید، جسم آنها اینجا نیست... همه‌ی چیزهایی که در زندگی تجربه می‌کنید افکار است، افکار است.

 

 

 

اشتراک گذاری:

پیامها