جان گری

جان گری

دکتر جان گری
نویسنده ، روانشناس و سخنران بین الملل
دکتر جان گری در مدت بیست سال در بزرگترین شهرهای جهان, جلسات و سمینارهای متعددی درباره دوام روابط عاشقانه زناشویی تشکیل داده و هزاران زوج ناسازگار را با توسل به جادوی عشق مجدداً به یکدیگر پیوند داده است. او به اتفاق همسر و سه فرزندش در کالیفرنیا زندگی میکند.

کتاب صوتی مردان مریخی زنان ونوسی

اشتراک گذاری:

پیامها