رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


20 دلیلی که چرا باید به کتاب های صوتی گوش دهید :

20 دلیلی که چرا باید به کتاب های صوتی گوش دهید :

20 دلیلی که چرا باید به کتاب های صوتی گوش دهید :

خواندن فقط نشستن و گرفتن یک کتاب مقابلمان نیست . کتاب خوان ها با گوش دادن به کتاب های صوتی می توانند به کتاب های بیشتری دسترسی داشته باشند. اگر شما یکی از اون افرادی هستید که خودتان را برای شروع کردن از امروز متقاعد نکرده اید. مطلب زیر را بخوانید :

یادگیری :

·         خواندن و گوش دادن هر دو روش های عالی برای یادگیری هستند، اما کتاب های صوتی به خواننده این اجازه را می دهند که سریع تر کتاب را بخوانند .

·         کتاب های صوتی می توانند شیوه بهتری از کتاب خواندن باشند بخاطر صدای خواننده ! زیرا وقتی کتابی را گوش می دهیم که راوی متناسب با شخصیت ها آن را می خواند بسیار تاثیر گذار تر است.

·         زمانی که به کتاب صوتی گوش می دهید می توانید بدانید که هر کلمه دقیقا چطور تلفظ می شود و خواندن صحیح آن را می آموزیم، به ویژه برای کوچک تر ها !

·         زمانی که به کتاب های صوتی گوش می دهید دایره لغات شما افزایش می یابد ، کلمات بیشتری که بشنوید ، کلمات بیشتری یاد می گیرید.

قابل حمل :

کتاب های صوتی مانند کتاب های معمولی قابل حمل هستند با این تفاوت که تعداد بسیاری بیشتری کتاب می توانید حمل کنید.

·         در خودروی شما ، در مسافرت های جاده ای ، مسیر رفت و برگشت به محل کار ، مدرسه ، فعالیت ها حتی حین دویدن هم می توانید کتاب گوش دهید !

·         حتی می توانید هنگام رنگ کردن دیوار منزلتان ، باغداری ، تمیز کردن خانه و ... کتاب گوش دهید !!

·         بهترین زمان گوش دادن ، شب هنگام قبل از به خواب رفتن است زیرا زمان کافی برای گوش دادن دارید و می تواند به خواب بهتر شما کمک کند.

سهولت استفاده :

·         شما برای خواندن کتاب به شکل صوتی نیازی به دیدن ندارید ، پچس برای کسانی که مشکلات بینایی دارند یا حتی در نور کم و زمانی که شرایط برای خواندن مهیا نیست هم مطالعه کنید.

·         کتاب های صوتی کمک می کنند که تلوزیون تماشا کردن شما کاهش یابد . کتاب بهترین دوست شماست. اما آیا شنیده اید تا به حال که بگویند تلوزیون دوست شماست ؟؟!!

 

نویسنده : Captain Lyaf Yarr و First Mate Keira

 

ترجمه : شادن پژواک 

اشتراک گذاری:

پیامها