رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید


تیم هارفورد Tim Harford

تیم هارفورد Tim Harford

تیم هارفورد Tim Harford

تیم هارفورد متولد 1973اقتصاددان و روزنامه نگار انگلیسی در لندن زندگی می کند.

تیم هارفورد نوینده کتاب های اقتصادی می باشد و 4 کتاب در این زمینه دارد که معروفترین انها کتاب کشف اقتصاد می باشد.

تیم هارفورد اقتصاددان درباره سیستم های پیچیده تحقیق می کند و ارتباطهای  غیرمنتظره  میان سیستمهای موفق را بررسی میکند و می داند آنها از طریق آزمون و خطا تکامل یافته اند

تیم هارفورد در کتاب تطابق  از ما می خواهد که تصادفی بودن جهان را بپذیریم و سعی کنیم اشتباهات بهتری مرتکب شویم.

 

کتاب صوتی تطابق در 8 فصل ترجمه و توسط شادن پژواک تولید و منتشر شده است.

اشتراک گذاری:

پیامها