راندا برن

راندا برن

راندا برن

خانم راندا برن Rhonda Byrne (متولد 1945) نویسنده و تهیه کننده مجموعه راز است. وی را بیشتر بخاطر مستند راز و کتابی که با همین نام چندی بعد به چاپ رسید، می‌شناسند. در ادامه وی کتاب های قدرت ، جادو و قهرمان را نیز به نگارش درآورد.

خانم راندا برن یک کارگردان استرالیایی است که با کمک تعدادی از سخنرانان کارگاههای کاریابی و موفقیت در آمریکا اقدام به تولید فیلم راز کرد و چند کتاب در همین موضوع نگاشته است.

 

خانم راندا برن در جایی می گوید:

من با اعتقادی راسخ از استرالیا به آمریکا که پایگاه اکثر مربیان در این زمینه بود پرواز کردم. هفت هفته بعد تیم راز از 55 مربی مهم سرتاسر امریکا فیلم برداری کرد که نتیجه آن فیلمی صد و بیست ساعته شد... هشت ماه بعد راز روی پرده بود

راندا برن سال 2006 فیلم راز را ساخت که همان سال به روی پرده سینما آمد و همان سال هم کتاب راز را نوشت و در سال 2010 کتاب قدرت را در ادامه همان راه راز به رشته تحریر در اورد.

جالب است که کتاب راز بیش از آن که در فضای حیات متعالی و زندگی معنوی و الهی باشد در فضای زیست حیوانی و ترغیب خوانندگان به دنیا گرایی شدید تر و انسان محوری عمیق تر است. شاهد این گفته هم این است که راندا برن بعد از یک دوره سختی و فروپاشی وضعیت مالی و اقتصادی، کتابی را از دخترش می گیرد که مطالعه کند و این کتاب و محتوای این کتاب با هدف پول دار شدن بیشتر به رشته تحریر در آمده است. این کتاب که توسط والاس واتلز به نام «علم پول دار شدن» نوشته شده است؛ خمیر مایه افکار راندا برن واقع شده است و وی در کتاب هایش چندین بار از اثر گذاری این کتاب بر اندیشه راندا برن و مبانی فکری اش نام می برد که بینش جدیدی به وی داده است.

 

وی در سال ۲۰۰۷ از سوی مجله تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ نفر تاثیرگذار در دنیا معرفی شد.

 

کتاب های صوتی راندا برن تولید و منتشر شده توسط شادن پژواک

کتاب صوتی قدرت 

 

اشتراک گذاری:

پیامها