کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، کتابچه آن یک چیز - گری کلر، جی پاپاسان

۲,۰۰۰ تومان

خرید

کتابچه آن یک چیز - گری کلر، جی پاپاسان

دانلود بخشی از کتاب الکترونیک

مشخصات

نویسنده ناشر تعداد صفحه حجم فایل موضوع امتیاز بازدید
گری کلر شادن پژواک 41 0 - 0 از 0 رای 47

توضیحات

آن یک چیز  - گری کلر، جی پاپاسان

حقیقت شگفت انگیز ساده ای که در پس نتایج فوق العاده قرار دارد

گری کلر در کتاب " آن یک چیز: حقیقت ساده ی شگفت انگیز در پس نتایج فوق‌العاده"؛ "آن یک چیزی" که به فرد انگیزه می دهد را بررسی کرده و با انجامِ اقداماتِ هدفمند برای دستیابی به آن هدف، فرمول های ساده ای را توضیح می دهد. 

کتاب"آن یک چیز"، یک کتاب راهگشا است که به افراد می آموزد چطور "آن یک چیز" را در زندگیِ خودشان پیدا کنند تا آن ها نیز به موفقیت های چشمگیر اینچنینی دست بیابند.

پس از اینکه "آن یک چیز" تشخیص داده شد، تمرکز کردن بر یک هدفِ واحد، تاثیرِ دومینوواری را خواهد داشت که در آن، موفقیتِ نهایی بسیار مهمتر از جایی است که فرد از آنجا شروع کرده است. در داستان  تمام موفقیت های بزرگ، می توان رد پای "آن یک چیز" را پیدا کرد. 

کلیدِ اصلی این است که مشخص شود "آن یک چیز" چیست و آن را با تمام وجود و با تمرکزی قاطع، دنبال کنید.

زمانی که ما " آن یک چیز"مان را پیدا کنیم، هدف مان را نیز پیدا خواهیم کرد، اما بدونِ اولویت نمی‌توانیم اقداماتِ لازم برای دستیابی به آن را انجام دهیم. پس از اینکه هدف و اولویت را شناسایی کردیم، سودآوریِ ما به اوجِ خود خواهد رسید و نتایجِ شگفت انگیزی را تجربه خواهیم کرد. سه راهکار برای تمرکز روی هدف: (۱) تخصیصِ زمان، (۲) اتخاذ یک طرز فکر ِمبتنی بر مهارت، و (۳) پذیرش مسئولیتِ پیامدها- چه خوب و چه بد.

کلیدِ دستیابی به نتایجِ استثنائی این است که فکرتان را کاملا متمرکز کنید و تا حدِ امکان آن را معطوف به یک موضوعِ مشخص کنید. با درکی درست و آشکار از اینکه چه چیزی برای موفقیت لازم است، اولویت‌بندی و هدف منجر به سودآوری می شود.

اگر ما بتوانیم آن چیزِ مهم را در زندگیمان کشف کنیم و فکر و انرژی مان را برای دستیابی به آن هدفِ واحد معطوف کنیم، نتایجِ عالی و شگفت انگیزی را تجربه خواهیم کرد.

ارسال پیام