کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، قلعه حیوانات - جرج اورول

۳,۰۰۰ تومان

خرید

قلعه حیوانات - جرج اورول

مشخصات

گوینده مترجم نویسنده ناشر تعداد تراک زمان موضوع امتیاز بازدید
علی لشینی هنگامه خدابنده جرج اورول شادن پژواک 0 00:37:34 - 0 از 0 رای 33

توضیحات

قلعه حیوانات 

جرج  اورول

قلعه حیوانات یک داستان تمثیلی است که داستان غصب کردن قدرت را توسط حیوانات در یک مزرعه به تصویر می‌کشد. انسانهای ساکن مزرعه در نتیجه این شورش، وادار به ترک آن می‌شوند. این داستان انتقادی در مورد قدرت سیاسی و به طور گسترده‌تر حکومتهای تمامیت‌گراست که نویسنده آنرا از طریق شخصیت چند خوک به نمایش کشیده است.

خوک‌ها در این رمان اصول برابری‌ای را که در زمان شورش بر ضد انسانها وضع کرده بودند زیر پا گذشته و به تدریج سیستمی برای سرکوب و بهره‌کشی تدبیر می‌کنند که سایر حیوانات، قربانیان آن هستند. 

در داستان "قلعه حیوانات" با اثری واقعا کوتاه روبرو هستیم که با استفاده از زبانی همه فهم نوشته شده است؛ به نحوی که می‌توان قصه آن را در چند جمله تعریف کرد که حیوانات، قدرت را در مزرعه‌ای بدست می‌گیرند و برابری را مابین خودشان برقرار می‌کنند، اما بعدا گروهی از خوکها دیکتاتوری راه می‌اندازند؛ شخصیت‌ها، حیواناتی هستند که نمایانگر انواع افراد اجتماع می‌باشند؛ خوکها روسایی تنبل هستند، گوسفندان، تجسمی از مردمند که وفق‌پذیر و تسلیم‌اند، اسبهایِ کاری کارگرانی سر به زیر هستند و غیره. 

"قلعه حیوانات" از تزی مشخص دفاع می‌کند: شورش حیوانات با شکست مواجه می‌شود، خوک‌ها از این فرصت برای ساخت تدریجی رژیمی استفاده می‌کنند که به همان اندازه دوران انسان‌ها یا حتی بدتر از آن است. این ایده به اشکال گوناگون به خورد خواننده داده می‌شود.

نویسنده در این انتهای کتاب نگاهی دارد به روزهای قبل از شورش و به نظر می‌رسد اوضاع نسبت به آن موقع تغییر زیادی نکرده است. به این معنی که حیوانات هنوز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، خوک‌ها مانند انسان رفتار می‌کنند، مزرعه دوباره به نام اصلی خود خوانده می‌شود، و بین حیوانات، نابرابری حاکم است.

ارسال پیام