کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، کتاب صوتی کی؟ - دنیل پینک

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

کتاب صوتی کی؟ - دنیل پینک

مشخصات

نویسنده ناشر تعداد تراک زمان موضوع امتیاز بازدید
دنیل پینک شادن پژواک 8 06:17:54 - 0 از 1 رای 12773

توضیحات

کی؟

رازهای علمی زمان‌بندی عالی - دنیل. اچ. پینک

 تعیین تیپ‌های زمانی و انجام کارهای بهینه در زمان

همه از اهمیت زمانبندی آگاهند. 

اما از خود زمانبندی چیز زیادی نمیدانیم. زندگی ما جریانی بیانتها از تصمیمات «کِی» است: کی کسبوکارمان را شروع کنیم، به کلاس جدیدی برویم، رابطهمان را با فردی جدی کنیم. همه این تصمیمها را بر اساس شهود و حدسیات میگیریم. 

دانیل. اچ. پینک با بررسی گنجینهای از تحقیقات در حوزههای روانشناسی، زیستشناسی و اقتصاد نشان میدهد که چطور با استفاده از الگوهای پنهان روز، بهترین برنامه را برای خود تنظیم کنیم. چگونه یک شروع بیانرژی را به آغازی روحافزا تبدیل کنیم؟ چرا نباید عصرها به بیمارستان برویم؟ چرا آواز خواندن دقیق به همراه دیگران مانند ورزش کردن است؟ و بهترین زمان ترک کار، عوض کردن شغل و ازدواج کِی است؟ 

«کِی» روایتی جذاب و خواندنی است که دیدگاهی قانعکننده برای داشتن زندگی غنیتر و پرهیجانتر ارائه میدهد. 

تولید و انتشار توسط شادن پژواک

ارسال پیام