رسابوک، فروشگاه کتاب صوتی | دانلود کتابخانه صوتی اندروید

66196080 (021) , info[at]rasabook[dot]com

0
کتاب صوتی دانستن و به کار بردن - کن بلانچارد

75000 ریال

خرید
  • ناشر:‌ شادن پژواک
  • 14 تراک
  • زمان کل: 02:25:14

کتاب صوتی دانستن و به کار بردن - کن بلانچارد

توضیحات

کتاب صوتی دانستن و به کار بردن

 

کن بلانچارد

روزگاری نویسندهی موفقی زندگی میکرد که دربارهی حقایق ساده مینوشت. کتابهای او در مدیریت و انگیزهبخشی به افراد به شیوهی موثرتر، هم به خودش و هم به دیگران کمک میکرد.

 هر کسی که کتابهای او را میخواند داستانها و پیامهای او را دوست داشت. او میلیونها جلد از کتابهایش را به فروش میرساند. ولی با این وجود هنوز مسألهای بود که برایش مشکل ایجاد میکرد. او به این نتیجه رسید که افراد در زندگی روزمرهشان برای به دست آوردن اطلاعات جدید زمان بیشتری صرف میکنند، درحالیکه برای توسعهی راهبردهای استفاده از دانشِ جدیدِ به دست آمدهشان در زندگی روزمره وقت کمتری میگذارند

کتاب صوتی مشتریان دو آتشه - کن بلانچارد

کتاب صوتی گروه های پیشرو - کن بلانچارد

کتاب صوتی گانگ هو! ( مدیریت شگفت انگیز ) - کن بلانچارد

کتاب صوتی چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ - اسپنسر جانسون - کن بلانچارد

 

کتاب صوتی مدیر یک دقیقه ای - کن بلانچارد و اسپنسر جانسون

کاری جدید از شادن پژواک 

محصولات مشابه

  • 1
تعداد صفحات

(1394/11/20)

اصلا به دردم نخورد،جالب نبود

  • 1
تعداد صفحات

ارسال پیام